Konkurs Młodych Talentów o Puchar „BLUE DIAMOND” 2019

Konkurs Młodych Talentów o Puchar „BLUE DIAMOND” 2019

Rejestracja

Uczestnik

Wolnych miejsc 12
Zakończenie rejestracji 09.03.2019 10:00

Opis wydarzenia
Konkurs Młodych Talentów o Puchar „BLUE DIAMOND” 

Temat: Fairytale Princess

Warszawa | GLOBAL EXPO, ul. Modlińska 6D Warszawa

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół kosmetycznych, które kształcą w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym (min. 1 rok nauki). Liczba uczestników jest ograniczona do 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda szkoła kosmetyczna może zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch uczniów. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 stycznia 2019 r.

FORMUŁA KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego (testu) i praktycznego.

TEORIA
Egzamin teoretyczny odbędzie się w sobotę 9 marca 2019 r. podczas targów podczas targów BEAUTY FORUM 2019 w GLOBAL EXPO na ul. Modlińskiej 6 D. Pytania testu odnoszą się do teorii kosmetyki, podstaw dermatologii, anatomii i fizjologii, fizykoterapii, chemii kosmetycznej, znajomości aparatury kosmetycznej i marketingu usług kosmetycznych (sprzedaż i reklama).

PRAKTYKA

Egzamin praktyczny odbędzie się również w sobotę 9 marca 2019 r ., bezpośrednio po egzaminie teoretycznym. Wszyscy uczestnicy zostają dopuszczeni do egzaminu praktycznego. Temat egzaminu praktycznego to: Fairytale Princess
Uczniowie stylizują i malują modelkę/modela zgodnie z zadanym tematem, uwzględniając: wygląd zewnętrzny, fryzurę, makijaż, strój, przy czym największa ilość punktów przyznawana jest za makijaż. Makijaż jest wykonywany w obecności jury złożonego z fachowców. Publiczność ma możliwość przyglądania się pracy uczestników. Następnie odbywa się prezentacja modeli, werdykt jury oraz wręczenie nagród.

MATERIAŁY DO PRACY
Uczestnicy posługują się własnymi materiałami i przyborami przywiezionymi do pracy.

KRYTERIA
Każdy uczestnik pracuje z własną modelką/modelem. Fantazji nie stawia się granic. Jury ocenia zarówno makijaż, jak i wrażenie ogólne w skali 1-5 pkt. Jury ocenia każdy wykonany krok (podkład, oczy + brwi, usta, finish), wygląd ogólny oraz pomysł.

OCENA
Wynik składa się z sumy uzyskanych punktów z części teoretycznej i praktycznej.

NAGRODY
Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci zestawów kosmetycznych dla laureatów 3 pierwszych miejsc oraz nagrody w postaci voucheru na zakup kompletów odzieży roboczej dla szkoły, którą reprezentuje zdobywca 1. miejsca. Wszyscy zwycięzcy otrzymują puchar oraz dyplom a także roczną prenumeratę magazynu BEAUTY FORUM. Szkoła zwycięzcy otrzymuje puchar.

POZOSTAŁE WARUNKI
Zgłoszenie do Konkursu Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

UWAGA: Zgłoszeni do konkursu uczniowie powinni dosłać drogą pocztową lub w formie skanu odpowiednie oświadczenie dostępne na stronie http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/konkurs-mlodych-talentow-o-puchar-blue-diamond/

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 12.11.2018 10:00
Zakończenie: 09.03.2019 18:00

Targi BEAUTY FORUM, GLOBAL EXPO, ul. Modlińska 6D Warszawa

Strona wydarzenia:
http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/konkurs-mlodych-talentow-o-puchar-blue-diamond/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...